Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 64

Thread: Türkçe ?ikayet..,

 1. #11
  merhaba caliburn 389 da oynuyorum turnuva bitimine 12 dakka kala 298 m kudretle 12. s?radayd?m son 5 dakka kalana kadar 95 m kudret tutar?nda asker ç?kartmama ra?men turnuva bitiminde yine 12. s?rada ve 298 m kudretle gözüküyorum saçmal???n daniskas? oyun b?rakt?racaks?n?z bana bir dünya para harc?yorum saçmal?yorsunuz bu durumu düzeltin yada ittifak olarak oyunu b?rakaca??z yada envanter askerimi geri verin

 2. #12
  aslanbeyyyy l?nk?m 3 tane vard?r 389 alan?nda 80 m?lyon kudret bast?m hak ett?g?m sand?klar? vermed?n?z turnuvada bugunde merl?n c?ld?rm?s d?yo ama h?c b?rsey yok nedend?r sorunlar? d?kkate alman?z? ?st?yoruz ve sand?klar?m? almak ?st?yom

 3. #13

  lordbahri06

  slm benim hesab?mda ki kudret turnuvadan sonra artmas? gerekiyordu.alan ad?:Arondight388 kullan?c? ad?:Lordbahri06

 4. #14
  Quote Originally Posted by Lucylastic View Post
  Yükseltme sürecinde yard?mc? olmak için art?r?lmas? sürecine yard?mc? olmak koruma ta? tekne seçenekleri ve daha az ?ansl? belirteçleri vard?r. Ba?ar?l? bir yükseltme daha iyi opportunties sa?layan düzenli yükseltme olaylar da vard?r. Seviyesi 11 ve 12 kartlar? tan?t?ld? zaman da yükseltme ba?ar? oranlar? iyile?tirmeler yap?lm??t?r.
  Yani i?çili?i tutmak ve ?u anda çal??an gibi olaylar yararlanmak.
  Literally translated means...

  "The upgrade process to help the process of enhancing the protection stone to help boat options and the less fortunate are tokens. A successful upgrade provides better opportunties also has regular upgrade events. Level 11 and 12 when the success rates of improvements have been made to upgrade the cards were introduced.

  So keep and take advantage of the currently running events such as crafting."
  Looking around, one wonders how Darwin could have gotten it so wrong....

 5. #15

  ?ovale

  Quote Originally Posted by isisLi View Post
  Selamlar..,
  Caliburn245 Lider Konsey

  Haks?z kazan?m sa?layan arkada?lar?m?z?n durumlar?n?n düzenlenmesi veya herkese e?it haklar tan?nmas?n? rica ediyoruz...
  Bu zamana kadar alanda fark yaratmak için tüketmi? oldugumuz $ lar?n bir anlam?n?n kalmamas? adaletsiz bir ortam yaratm?? oldu..
  En k?sa sürede 48 saat önceye dönü? yap?lmal? veya ciddi bir telafi durumuna gidilmeli..

  Kolay Gelsin...
  arkada?lar ben size bi?e sorcam nas? sald?r?l?o 15 lvlim sald?r?nca ?ovalye seç dio ?ovalye salonundan ?ovalye e?itiorum yine ?ovalye gözükmüo biei yard?m etsin

 6. #16

  Promosyon Gems'ler

  ?yi oyunlar .. LLamrei345-Aahmet

  Bana Gelen Promosyon Mesaj? üzerine 50 Gems ald?m ve kabam bana kar??l?g?nda en geç 1 hafta içinde 500 gems vericekti ... 1 hafta dolmadan herkeze 500 gems'ler da??t?lm?? fakat .. benim gems'lerim gelmemi? .. sorunun düzeltilmesini talep ediyorum .. sizden hakk?m olan? verin !!!

 7. #17
  caliburn 389 alan?nda global chat de sürekli küfür var oyunla alakas? olmayan insanlr? oyundan at?n ki bizde rahat oynayal?m
  Lord AZILI12:14

 8. #18

  yelda hak?nda

  selamlar ben Celiburn 389'dan EFSANE_ORDU ittifak?ndan Lord ''YENILMEZ'' 395 yelda toplamama ra?men hediyem yolanmad? bunun telafisini rica ediyorum sayg?lar?mla Sezer Güzelmansur
  h

 9. #19

  yelda

  selamlar ben Celiburn 389'dan EFSANE_ORDU ittifak?ndan Lord ''YENILMEZ'' 395 yelda toplamama ra?men hediyemverilmedibunun telafisini rica ediyorum sayg?lar?mla Sezer Güzelmansur ---------------------------------Greetings I 389'dan Celiburn Lord'' invincible'' 395 yelda EFSANE_ORDU alliance despite me pick compensation would ask respectfully present verilmedibunun Sezer Güzelmansur
  h

 10. #20
  bu yedda kutular?ndan toplad?k herkese geldi 388 alan?nda sancak veya toplad???n yedda kutular?na göre hediye ben hariç ilgilenmenizi rica ederim

  Simple caliburn 389 sayg?lar KABAM

Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •