Page 1 of 7 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 64

Thread: Türkçe ?ikayet..,

 1. #1

  Exclamation Türkçe ?ikayet..,

  Selamlar..,
  Caliburn245 Lider Konsey

  Haks?z kazan?m sa?layan arkada?lar?m?z?n durumlar?n?n düzenlenmesi veya herkese e?it haklar tan?nmas?n? rica ediyoruz...
  Bu zamana kadar alanda fark yaratmak için tüketmi? oldugumuz $ lar?n bir anlam?n?n kalmamas? adaletsiz bir ortam yaratm?? oldu..
  En k?sa sürede 48 saat önceye dönü? yap?lmal? veya ciddi bir telafi durumuna gidilmeli..

  Kolay Gelsin...

 2. #2

  throne item çekili?i: galantine 259

  throne odalar?n? aç?nlar aras?nda item çekili?i yap?lacakt?, ama hala ses yok. mart ay?n?n 1 inde kazananlar aç?klanacakt? ortada kazanan yok. sebep nedir ?

 3. #3

  alan birle?mesi

  merhaba ben 223-245-295 alanlar?nda oynuyorum alanlar birle?ince 295 alan?ndaki kale gelmi? bunu nas?l de?i?tirebiliriz ben 223 alan?ndaki kaleleri istiyorum yada di?er alanlardaki yükseltilmi? kaleleri nas?l alabilirim bu konuda kiminle konu?abiliriz yard?mc? olabilirmisiniz
  te?ekkürler.

 4. #4

  ?ikayet

  turnuva s?ras?nda 1279981 silah?ör ç?kard?m ama kudreti gelmedi 1 saat geçmesine ra?men kudret bana yans?mad? diyer oyuncular?nki artt??? halde benim yok lütfen düzeltilmesini istiyorum.
  birde ba?ka ?ikayetim var yakla??k sekiz dokuz ay önce tam hat?rlam?yorum item olaylar?n?n ç?kt??? zamanlar bo? kalelere dahi dal?nd??? zaman süre k?saltma lancelot artur merlin veriliyordu o zaman diyer oyuncular en çok olan? söyleyim 3 bin adet toplad? bunlardan turnuvalarda bu ki?ilerde bu kadar k?saltma olmas? biz oyuncular?n bu ki?ilerle ba? etmesi için binlerce dolarm? harcamas? laz?m buna bir çözüm bulman?z? istiyorum en az?ndan önerim turnuvada kullan?lmamas? yada bu ki?ilerde bu k?saltmalar?n geri al?nmas? bizde bu oyunu severek oynuyoz ama bu gibi sebeplarden çok ki?i oyunu b?rakt? lütfen her alandaki gibi bu tip konularda adalet istiyorummmmmmmm.....

 5. #5
  herkese merhaba

  Burada yazmak için zaman ay?rd???n?z için te?ekkür ederiz.

  Benim Türk büyük de?il, benim dil ?ngilizce olarak bana göz verin.

  Ne okudum itibaren oyun hakk?nda varios s?k?nt?lar?n?z? ve can s?kma vard?r.

  Bana turnuvalar getirmedi Size tamamen kat?l?yorum söylemek için izin verin. Bu hakk?nda geri bildirim alarak ve ben tabii bu sözlerin katacak im ?eydir.

  E?er k?sa sürede bu sorunlar?n herhangi biriyle mü?teri deste?i ile temasa geçmeniz gerekiyorsa oyunu sorunlar? ile ilgili olarak bu yüzden sizin için bunlar? çözmek için bakabilirsiniz.

  Bunu hepiniz için baz? yard?mc? oldu?unu umuyoruz.  Oden

  ==============================

  Hi everyone

  Thank you for taking the time to write here.

  My Turkish is not great, please give me your consideration as my language is English.

  From what I have read you have varios frustrations and annoyances about the game.

  Please allow me to say that with regards to the tournaments I completely agree with you. This is something im taking feedback on and I ofcourse will add your words to this.

  With regards to in game problems you need to contact customer support as soon as possible with any of those issues so they can look to resolve them for you.

  I hope this is of some help to you all.  Oden
  "Just when I thought I was out..... They pull me back in"

 6. #6

  Herkeze merhaba

  388 caliburn388 alan?nda haks?zl?k var hile var hakks?z yere kazanc yap?yorlar lutfen ilgilenin oyuncular hileyi sat?yorlar suan hile kulllanan oyuncu 'MaviKrale78'

  lutfen ilgilenin

 7. #7
  ?u an 389 alan?nda oyunuyorum geçen yükseltmede oyunda br güncelleme oldu ve envanter den masters token +10 kayboldu

  ben kullansam ses ç?kartmayaca??m ama bu kadar da olmaz + biz bast???m?z küçük ?ans runlar?n? 400-500 denemede belki yükseliyor belki yükselmiyor

  Kimse gibi para veremiyoruz oyuna vermemde , ama di?er oyuncular 2-3 denemede +9 , +10 yap?yolar para vermiyoruz diyemi bu e?itsizlikler ???

 8. #8
  Yükseltme sürecinde yard?mc? olmak için art?r?lmas? sürecine yard?mc? olmak koruma ta? tekne seçenekleri ve daha az ?ansl? belirteçleri vard?r. Ba?ar?l? bir yükseltme daha iyi opportunties sa?layan düzenli yükseltme olaylar da vard?r. Seviyesi 11 ve 12 kartlar? tan?t?ld? zaman da yükseltme ba?ar? oranlar? iyile?tirmeler yap?lm??t?r.
  Yani i?çili?i tutmak ve ?u anda çal??an gibi olaylar yararlanmak.
  Quote Originally Posted by Okan Ayan View Post
  ?u an 389 alan?nda oyunuyorum geçen yükseltmede oyunda br güncelleme oldu ve envanter den masters token +10 kayboldu

  ben kullansam ses ç?kartmayaca??m ama bu kadar da olmaz + biz bast???m?z küçük ?ans runlar?n? 400-500 denemede belki yükseliyor belki yükselmiyor

  Kimse gibi para veremiyoruz oyuna vermemde , ama di?er oyuncular 2-3 denemede +9 , +10 yap?yolar para vermiyoruz diyemi bu e?itsizlikler ???
  "The jealous are troublesome to others, but a torment to themselves."


  Customer Support
  Forum Rules of Conduct
  Frequently asked questions
  How to take a screenshot
  How to clear your cache

 9. #9
  http://prntscr.com/13i9pa
  kabam bu rapor neya 2 sened?r oynuyom sacmal?g?n dan?skas? bu bole sacmal?k olur mu 240k l?k ordu 2 k t?tan kesm?s gereg?n? yap?n 2 gune ordumu ?st?yorum yada kend?n?z oynay?n b?da

 10. #10

  erhan eses

  http://prntscr.com/13ia6q
  burapor neya bole sacmal?k olurmu ac?klamas?n? veya askerler? gun ?c? ?st?yorum toruk sorv?r 3 sened?r oynar?m bu kadar sacmas?n? gormed?m

Page 1 of 7 123 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •