Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 26

Thread: Mercenary hideout hakk?nda

 1. #1

  Mercenary hideout hakk?nda

  ?yi günler. 18.10.2013 tarihinde yap?lan "Avrupa boyu Bütün askerlerin gizlenme yeri yar??mas?!"de bulunan ö?eler daha öncekilere göre oldukça az. Yedda kutular?ndan ba?ka verilen ö?elerin daha fazla olmas?n? bekliyoruz. Ayr?ca Merlin's Incantation , küçük ?ans jetonu ve ?ans jetonlar?'n?n da olmas? daha güzel olurdu.

  Te?ekkürler.

  388 Lord __ilhanb__

 2. #2
  SLM. YEDDA KUTULARINDAN DAHA ?Y? ?EYLER ÇIKAB?L?RD?. ?ANS JETONU SI?INAK YADA Merlin's Incantation OLAB?L?RD?. H?ÇB?R?EY ?Ç?N GEÇ DE??L

  388 Lord gladyo1

 3. #3

  mercenary hideout

  etkinlikte f?rsat e?itli?i için kamp levelleri ayn? ve önceden zaman? bildirilmeli.
  hediyeler att?r?lmal? ve çe?itlendirilmeli. oyunda zaman ve çaba harcayan,
  oyuna renk veren oyuncular her türlü envanteri elde edebilmeli.
  paras? olmayan oynamas?n diyorsa kabam .
  dikkatli dü?ünmeli

 4. #4
  kesinlikle kat?l?yorum . ödüller çok zay?f
  Quote Originally Posted by ilhanb View Post
  ?yi günler. 18.10.2013 tarihinde yap?lan "Avrupa boyu Bütün askerlerin gizlenme yeri yar??mas?!"de bulunan ö?eler daha öncekilere göre oldukça az. Yedda kutular?ndan ba?ka verilen ö?elerin daha fazla olmas?n? bekliyoruz. Ayr?ca Merlin's Incantation , küçük ?ans jetonu ve ?ans jetonlar?'n?n da olmas? daha güzel olurdu.

  Te?ekkürler.

  388 Lord __ilhanb__

 5. #5

  Smile mercenary hideout

  ?yi günler. 18.10.2013 tarihinde yap?lan "Avrupa boyu Bütün askerlerin gizlenme yeri yar??mas?!"de bulunan ö?eler daha öncekilere göre oldukça az. Yedda kutular?ndan ba?ka verilen ö?elerin daha fazla olmas?n? bekliyoruz. Merlin's Incantation ve büyük ?ans runlar? bizim için daha ba?lay?c? olurdu. umar?m ciddiye al?rs?n?z.

 6. #6

  Smile asker s???naklar? hakk?nda

  ?yi günler. 18.10.2013 tarihinde yap?lan "Avrupa boyu Bütün askerlerin gizlenme yeri yar??mas?!"de bulunan ö?eler daha öncekilere göre oldukça az. daha çok emek veren oyuncular için hediye çe?itlerini artt?rmal?s?n?z.
  Lord ?LL_will_07 (388)

 7. #7
  asker s???naklar? hakk?nda
  arkada?lara kat?l?yorum.
  ayr?ca asker s???naklar?n?n ne ba?lama saati belli. ne biti? saati belli. kabam s?k s?k yapt??? hatalara. her seferinde yenilerini ekliyor. oyun e?lence den çok i?kenceye dönü?üyor.

 8. #8
  asker s???naklar? hakk?nda
  arkada?lara kesinlikle kat?l?yorum.
  ayr?ca asker s???naklar?n?n ne ba?lama saati belli. ne biti? saati. kabam s?k s?k yapt??? hatalara hergün yenilerini eklemekte.
  oyun e?lenceden çok i?kenceye dönü?tü. karasayid arkada??m?z?nda belirtti?i gibi san?r?m bu oyun art?ksadece paras? olanlara yada para harcayanlara hitap etmektedir.
  bir an evvel biti? saatini karavanda yay?nlarsan?z seviniriz.
  lady KOMANDO

 9. #9
  Arkada?lara kat?l?yorum. Ayr?c? ?öyle bir sorunum var. biraz sald?r? yap?nca oyunda caphta hatas? veriyor. sanki bizlerin oynamas?n? istemiyormu?sunuz gibi dü?ünüyoruz. bu sorunu çözmenizi bekliyoruz. iyi günler.
  Ayr?ca bu resimde tek seçenek sunmak "anl?yorum" seçene?i biraz mant?ks?z olmu?. Çünkü ben bu saçmal??? anlam?yorum.!!!

 10. #10
  ?yi günler. 2013/10/18 tarihinde Yap?lan "Avrupa boyu Bütün askerlerin gizlenme Hayvanlar?n gidece?i yar??mas?!" De bulunan aç?k Elektronik DAHA öncekilere Göre oldukca az. Yedda kutular?ndan Baska verilen ö?elerin DAHA fazla olmas?n? bekliyoruz. AYRICA Merlin'in Incantation, Küçük ?ans jetonu ve ?ans jetonlar?'n?n da Olmas? DAHA güzel olurdu. Te?ekkürler. 388 Rab Ahmet81

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •