bu nas?l bir saçmal?k. baz? hesaplar yeni alana ba?lad?, baz? hesaplar henüz giremiyor. bu hesaplardan biri de benim hesab?m. ya herkes beraber ba?lasayd? yada alan? birle?tirme i?i yap?lmasa idi. bir an evvel bu durumun düzeltilmesi gerek. 2 gündür hiç bir aktivite yapam?yorum hesab?mda. bunun hesab?n? kim verecek ??
399 alan?nda bulunan lord bermuda hesab?m halen yeni alanda aktif de?il.