Jetonlar?n ç?ld?rmas? ve run günü hakk?nda tarih verebilecek veya ula?abilece?imiz bilgi var m? sürekli takip edebilece?imzi bi konu veya bilgilendirme. Çok önemli bir eksiklik.