Results 1 to 2 of 2

Thread: ?ikayet

 1. #1

  Angry ?ikayet

  Mar 14,2014
  Win the new Throne Room Unique or a MT+15!
  With a chance to win the new Throne Room Unique, Percival, you'll see
  it's a steal! Plus a chance to win a Masters Token +14 or +15 ... it
  would be a sin to not take a look at Alba's Chest.

  Alba's Chest has the chance to contain the following:

  Lancelot's Tutelage OR
  Merlin's Hourglass OR
  Divine Inspiration OR
  Percival

  AND

  Arthur's Tutelage OR
  Divine Hourglass OR
  Sacred Inspiration OR
  Masters Token +14

  AND

  Merlin's Tutelage OR
  Epic Hourglass OR
  Horn of Bounty OR
  Masters Token +15

  Good luck! And thanks for purchasing Alba's Chest.

  YETER ARTIK ?Y? N?YETLE OYUNU OYNAMAYA ÇALI?IYORUZ... AMA B?Z? YOLUNCAK KAZ G?B? GÖRÜYORLAR... 64 KUTU ALDIM 320 GEM HARCADIM AMA 1 TANE B?LE Percival, Masters Token +14,Masters Token +15 ÇIKMADI... YAZIKLAR OLSUN... ÇIKMASI ?Ç?N KAÇ KUTU ALACAZ... BÖYLE B?R Z?HN?YET? KINIYORUM... AZ KALDI YAKINDIR OYUNU BIRAKMAM... O ZAMAN YOLUNACAK KAZ BULAB?LECEKM?S?N?Z BAKALIM... HEP?N?Z? ??KAYET EDECEM... HER YERDE KABAM ??RKET?N? KÖTÜLEYECEM BUNA EM?N OLUN... KURDU?UNUZ DÜZEN YETER ARTIK...

 2. #2
  Okadar De?erli Ta? ald?m sadece itemler için kullanmaya çal???yorum taht odas?ndaki 1 s?ra hariç bütün s?ralar? açt?m.
  ?tem için çok gereksiz görmeme ra?men hiç bir i?e yaramayan Dagonet Sand?klar? için turnuvalara kat?ld?m.
  En son turnuvada Hesaplar?mdan biri 75 sand?k di?eri ise 20 Sand?k kazand?. Ama Sonuç tamamiyle hüsrandan ba?ka bir?ey de?il. ??ime yarayanlar az sand?ktan ç?kt? ve ben baka kald?m.
  Oyunda geri kalmamak ve iyi itemler bulabilmek için neredeyse 7/24 aç?k olan oyunumda iyi item bulamamktay?m bu nas?l mümkün olabilir?
  ?yi itemler için daha ne kadar de?erli ta? almak gerekmektedir? bilelim ki ya alabilecek durumdaysak alal?m ya da b?rakal?m oyunu.
  Bu nedensizliktir anlam?? de?ilim.
  Yöneticilerden bu konuda bir cevap bekledi?imi de belirtmek isterim.
  ?yi itemleri belli bir gruba veriyorsan?z bilelim de bo?una u?ra?mayal?m ya da bizi siz u?ra?t?rmay?n banlay?n da kurtulal?m.
  Oyun oyun olmaktan ç?kt? i?kenceye döndü...

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •