Etkinlik ba?lang?c?: 19 A?ustos TS? 22:00
Etkinlik biti?i: 21 A?ustos TS? 22:00


Not: Bu Etkinli?e kat?lmak için, dünya 446’da Lord veya Lady olarak ödülünüz gönderilmesini istedi?iniz kullan?c? ad?n? ve dünya numaras?n? yazman?z gerek. Mesela e?er ad?n?z dünya 442’de Spoofykinz ise "Spoofykinz442" yapman?z gerek. Unutma, bütün ödüller ana dünyana aktar?lacakt?r.

Dü?manlar?na kar?? sava? aç ve kazanma ?ans? yakalamak için Krall???n?n Gücünü geli?tir! Her gün sabah saat 03:00’de en fazla güce sahip olan oyuncu 1x Usta Jetonu +18 kazanacakt?r! Art? günlük bonus olarak e?er 100 000 000 Güc elde edersen 1x Acemi Jetonun sahibi olabilirsin!

Üst kazananlar ana dünyalar?nda ?unlar? kazan?rlar:

- Özel yap?m Taht odas? ürünü: ürünün için istedi?in istatistikleri seç ve senin için tasarl?yal?m!
- S?n?rl? Zaman Özel Tasar?m Dünya ad?
- 2000 Romeo Gizemli Kutusu

Not: En son istatistikler ve ürün adlar? KoC Ekibi taraf?ndan kararla?t?r?l?p haz?rlanacakt?r.
Ana dünyanda, kazananlar ?unlar? elde edecektir:

S?ralamada 2 - 10 aras?: 1000 Romeo Gizemli Kutusu
S?ralamada 11 - 75 aras?: 500 Romeo Gizemli Kutusu
S?ralamada 76 - 150 aras?: 25 Romeo Gizemli Kutusu

Her Romeo Kutusu ?unlar? içerme ?ans? içerir:

Guinevere’nin kum saati VEYA
?ans Jetonu VEYA
Usta Jetonu +14 VEYA
Usta Jetonu +15 VEYA
Usta Jetonu +16 VEYA
Usta Jetonu +17 VEYA
Usta Jetonu +18 VEYA
Rasgele Hafifle?tirilmi? Mücevher VEYA
Leviathan Ganimeti

VE

Guinevere’nin kum saati VEYA
?ans Jetonu VEYA
Usta Jetonu +14 VEYA
Usta Jetonu +15 VEYA
Usta Jetonu +16 VEYA
Usta Jetonu +17 VEYA
Usta Jetonu +18 VEYA
Rasgele Hafifle?tirilmi? Mücevher VEYA
K?r Evi Ganimeti

VE

Guinevere’nin kum saati VEYA
?ans Jetonu VEYA
Usta Jetonu +14 VEYA
Usta Jetonu +15 VEYA
Usta Jetonu +16 VEYA
Usta Jetonu +17 VEYA
Usta Jetonu +18 VEYA
Rasgele Parlak Mücevher VEYA
Kötülük ?övalyesi Çizmeleri

VE

Guinevere’nin kum saati VEYA
?ans Jetonu VEYA
Usta Jetonu +14 VEYA
Usta Jetonu +15 VEYA
Usta Jetonu +16 VEYA
Usta Jetonu +17 VEYA
Usta Jetonu +18 VEYA
Rasgele Parlak Mücevher VEYA
Par?lt? Çizmeleri

**Dünya 446 bu Turnuva sonunda bitecektir ve bütün ilerlemen sona erecektir. Bir ba?ka Turnuvada ilerki günlerde ba?layacakt?r, tarihi daha belirli de?il