admin bu yap?lacak birle?mede 389-388'de benim 2 alandada ayn? face üzerinden hesap var 2 hesab?mda kuvvetli ve emek verdigim hesaplar bu sorunu nas?l hallede bilirsiniz sonuçta 2 hesabada ben hem para ve emek harcad?g?m hesaplar ?imdi bu birle?mede 1 hesap gidecek ama sizden istegim benim 389daki Lord
Alparslan_44 hesab?m?n kalmas? ve 388deki hesab?mdaki itemler,envalterim,askerlerim yani 388alandaki hesab?m?n tüm mevcut asker ve envalteriyle olmayan itemleri 389 hesab?ma nakil olarak verilmesi biraz daha iyi olacag?n? dü?ünüyorum bu sorunu halletmenizi umarak sizden gelecek cevab? bekliyorum...