Yurtta?lar,

Camelot topraklar?na bir büyü dalgas?n?n nüfuz etti?i Büyücüler taraf?ndan gözlemlendi. Bu durum devam ederken Kral Odan?z? yükselterek ve güçlendirerek bu olaya kat?l?n!

?u andan ba?layarak, Kral Odan?z? daha iyi oranl? araçlarla yükseltebilirsiniz!

?tibaren: ?u andan 21 Kas?m, 12.00 am

Kral Odas?:

Seviye 1- 16: 75x Orijinal Taban H?zlar?
Seviye 17: 50 adet Orijinal Taban H?zlar?

Kral Odas? araçlar?:

Küçük ?ans Jetonlar?: 15 adet
?ans Jetonlar?: 25 adet
Süper ?ans Jetonlar?: 50 adet
Acemi Jetonlar?: 80 adet

Orijinal taban oranlar?n? 10 kere daha güçlendir!

Camelot ?övalyesi oynad???n için te?ekkür ederiz!