sand?klar yerine oyuncular?n ihtiyac? olan itemleri ma?azada bulmak istiyoruz,sand?klardan ç?kan fazla olan itemleri takas etme seçene?i ma?azada neden yok??
y?llard?r ma?azada satt?klar?n ayn? Kabam!!! 20k odun nedir yahu :P