Say?n ilgililer;
Oyunla ilgili yap?lan yenilkler,ya?an?lan sorunlar ve çözümü
yeni alan aç?lmas?,turnuvalar,ödüller ve oyuncular?n ya?ad?klar? sorunlar? aktarmak ve bunlar?n ortadan kald?r?lmas?n? istemesi için kurulan bir forum olmas? gerekirken
yöneticilerin Türkçe Forumu hangi amaçla kurduklar?n? çok merak ediyorum.
san?r?m göstermelik amac? olmayan bi forum kurup,nas?l olsa herkes bi?eklde oynuyor gibi bi izlenim var sizlerde Kabam,yan?l?yorsunuz
anlad???n?zda bunu anlatacak kimseyi bulam?yabilirsiniz eski ve yeni açt???n?z alanlarda...