Mesut Kendirli isimli üye hile yapm??t?r.ve içinde bulundu?u ittifak üyelerinede hile yapt?rtt?p zarar vermi?tir.Gerekeni yap?n lütfen.?ikayetçiyim