Mesut Kendirli isimli üye hile yapm??t?r.ve içinde bulundu?u ittifak üyelerinede hile yapt?rtt?p zarar vermi?tir.Gerekeni yap?n lütfen.?ikayetçiyim


kullan?c? ad? Mesut Kendirli
ittifak?n?n ad? [?ROT?]