Celidon459 daki hesab?mda ?ampiyon odamdaki 2 item tamir edilmiyor.Tamir yap?nca hata veriyor.Yükseltme veya düzeltme olmuyor.?ki item repair yap?lm?yor.Lütfen bu konuda gerekeni yap?n yoksa hesab? kapataca??m.Çünkü ?ampiyonun devaml? yeniliyor oyunun tad? kalmad?.